Wyrób warzyw wolbrom

Wytwórczość warzyw – czy wybrać branżę?

Wytwórczość warzyw wiąże się zwykle na samym początku z dylematem a także niezbędnością odpowiedzi na pytanie: „Czy specjalizować się w produkcji jednego warzywa, czy też zajmować się wytwórczością kilku przeróżnych roślin?”. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i pociąga za sobą kilka konsekwencji. Niestety, rolnik jako producent, także ponosi pewne ryzyko swoich decyzji, co w konsekwencji przekłada się na uzyskiwany z fabrykacji rolnej zysk bądź poniesienie przez rolnika straty. Specjalizowanie się w fabrykacji jednego warzywa dopuszcza w szczególności nagromadzić całkowitą wiedzę na temat hodowli danej rośliny, jej odmian, i zagrażających uprawom niebezpieczeństwom. Hodowla jednego gatunku warzyw umożliwia na zniwelowanie wydatków uprawy poprzez hurtowy zakup nawozów i specyfików ochrony, a także zapewnia zakontraktowanie odbioru warzyw z jednym kontrahentem, co w dużej mierze jest w stanie okroić koszty obu stron transakcji, ale przy tym buduje ryzyko, że jakieś trudności u fabrykanta bądź nabywcy będą wymownie wpływały na drugą stronę umowy. Dywersyfikacja upraw w odróżnieniu od specjalizacji wzmaga opłaty, lecz przycina ryzyko związane z hodowlą.


Możliwość komentowania jest wyłączona.