Audyt energetyczny lubliniec

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest metodą, która w wyznaczonych odstępach czasu bada jak formuje się profil zużycia energii danego budynku.
Audyt energetyczny składa się z kilku niezbędnych elementów. Można do nich zaliczyć dokonanie inwentaryzacji instalacji, które zużywają energię. Powinien obejmować diagnozę własności cieplnych budynku i zaprezentowanie charakterystyki energetycznej budynku. Powinno się również ulokować w nim zalecenia, które mają dotyczyć rodzai zredukowania zużytkowania energii oraz wykaz, w którym znajduje się szacunek rentowności każdej metody, a dodatkowo wskazanie w największym stopniu perfekcyjnej metody.
Audyt energetyczny przeprowadza audytor energetyczny. Informacje o tym jak zrealizować audyt, mieści należyta ustawa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.